Flora

Fauna

Rode lijst

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ecologisch Management Systeem | Brede Wespenorchis

Brede Wespenorchis

(Epipactis helleborine)

De brede wespenorchis (Epipactis helleborine) is een wilde plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae). Uit de wortelstok ontspringen vaak meerdere stengels met een uiteindelijke hoogte van circa 60 cm. Deze wespenorchis groeit met name in bossen, duinen en kreupelhout op zandgronden. In het begin van het bloeiseizoen is de bloemstengel aan de top omgebogen.

De bloem is geheel groen of groen met rood/lila. De bloem is geurloos en heeft een lip uit twee delen, een bekervormige hypochiel en... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Klokjesgentiaan

Klokjesgentiaan

(Gentiana cruciata)

Rode lijst

De Kruisbladgentiaan (Gentiana cruciata) is een plant uit de gentiaanfamilie (Gentianaceae). De plant wordt in Nederland wettelijk beschermd. Op de Nederlandse Rode lijst van planten staat de soort als zeer zeldzaam maar stabiel of toegenomen.

De 10-45 cm hoge, vaste plant heeft leerachtige, groene tot 10 cm lange bladen. De naam is afgeleid van de wijze waarop de bladen geformeerd zijn: de bladen staan paarsgewijs tegenoverstaand, waarbij elk paar kruisgewijs op het vorige paar staat. De klokv... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Wilde Marjolein

Wilde Marjolein

(Origanum vulgare)

Rode lijst

De wilde marjolein (Origanum vulgare) is een vaste plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Wilde marjolein staat in supermarkten en tuincentra beter bekend als oregano, maar wordt ook wel eens palingkruid genoemd. De soort is een in Nederland en België wettelijk beschermde plant, maar staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend en stabiel of toegenomen.

Ecologisch Management Systeem | Zomereik

Zomereik

(Quercus robur)

De Inlandse of zomereik is een zeer lang levende, Europese hardhout leverende boom. De bladeren van de eik verteren zeer moeilijk wat zijn invloed heeft op de strooisellaag in het bos.

De eik heeft zich sinds de laatste ijstijd vanuit Zuid-Spanje, Zuid-Italië en het zuiden van de Balkan naar het noorden over Europa verspreid. De Nederlandse en Belgische autochtone eiken komen oorspronkelijk uit Zuid-Spanje en Zuid-Italië. Daarnaast zijn er ook veel eiken afkomstig uit verschillende buit... [meer]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ecologisch Management Systeem | Aardbeikikker

Aardbeikikker

(Dendrobates pumilio)

Deze soort is meestal makkelijk te herkennen aan de rode bovenzijde die ongeveer tweederde uitmaakt en de donkerblauwe onderzijde. Ook wordt het lichaam niet langer dan 3 centimeter en daaraan is de wetenschappelijke soortnaam aan te danken, want pumilus betekent dwerg. Lang niet alle exemplaren hebben echter de roodblauwe kleurencombinatie; geheel blauwe, gele en groene kleuren komen ook voor, soms in combinatie met zwarte vlekken of strepen. Ook zijn er andere soorten die sterk verward kunnen ... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Appelvink

Appelvink

(Coccothraustes coccothraustes)

De appelvink is behalve door het opvallende verenkleed goed te herkennen aan de enorm grote snavel. Ook vallen het forse postuur en de erg kleine staart op. Opmerkelijk is ook de metaalachtige glans die soms zichtbaar is op de zwarte delen van de vleugels. In de vlucht zijn de witte vleugelstreep en de witte eindband van de staart goed zichtbaar.

Dankzij de opmerkelijke vorm van de snavel kan de vogel noten kraken die voor andere vogels oneetbaar zijn. Behalve noten eet de vogel ook zaden en... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Blauwborst

Blauwborst

(Luscinia svecica)

De blauwborst (Luscinia svecica) is een zangvogel uit de familie Lijsters (Turdidae) en is zeer dicht verwant aan de Nachtegaal. Blauwborsten zijn een stuk minder bekend dan de Roodborsten (die ook uit de familie Lijsters komen). In Nederland en België komen ze dan ook minder vaak voor, al neemt hun aantal de laatste jaren sterk toe

Veldkenmerken. 14 cm. Lijkt op Roodborst in structuur en gedrag. In vlucht vallen de rossige staartzijden op de overigens donkere staart op. Mannetje in zomer ... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Blauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

(Circus cyaneus)

Rode lijst

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren: (jonge) konijnen en muizen. Maar ook kleine vogels worden regelmatig verschalkt. Blauwe kiekendieven worden vaak gezien op gemaaide hooilanden, waar ze m... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Boomkruiper

Boomkruiper

(Certhia brachydactyla)

Dit vogeltje is zo'n 12 centimeter lang en weegt slechts 9 gram. De boomkruiper is een standvogel, die dus het gehele jaar aanwezig is. Op de Waddeneilanden kun je 's winters soms de wel trekkende, sterk overeenkomstige soort, de tajgaboomkruiper aantreffen. Het mannetje en het vrouwtje zien er precies hetzelfde uit. Het vogeltje bouwt zijn nest in ondiepe holen en spleten in bomen. Er zijn twee broedsels per jaar, waarbij zo'n 6 eieren per broedsel worden gelegd. De broedtijd is zo'n twee weken... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Kleine vuurvlinder

Kleine vuurvlinder

(Lycaena phlaeas)

De kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) is een dagvlinder uit de familie Lycaenidae, de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes.

Met een vleugellengte van rond de 13 mm is het een vrij kleine vlinder en komt in heel Europa algemeen voor tot een hoogte van 2400 meter in berggebied. Leefgebied is onder andere graslanden en heide.

 

Vinpootsalamander

(Triturus helveticus)

De vinpootsalamander is een vrij kleine soort die een lengte bereikt van ongeveer 9 centimeter, het is hiermee de kleinste Nederlandse salamander. De kleur van de bovenzijde is bruin tot olijfgroen, zowel donker gevlekte als niet-gevlekte exemplaren komen voor. Vooral de staart is vaak duidelijker en donkerder gevlekt. De flanken zijn lichter dan de rug en meestal geelbruin, de buik is geeloranje en de keel is meer roze van kleur. Zowel buik als keel zijn meestal ongevlekt, vlekken aan de onderz... [meer]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ecologisch Management Systeem | Blauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

(Circus cyaneus)

Rode lijst

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren: (jonge) konijnen en muizen. Maar ook kleine vogels worden regelmatig verschalkt. Blauwe kiekendieven worden vaak gezien op gemaaide hooilanden, waar ze m... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Klokjesgentiaan

Klokjesgentiaan

(Gentiana cruciata)

Rode lijst

De Kruisbladgentiaan (Gentiana cruciata) is een plant uit de gentiaanfamilie (Gentianaceae). De plant wordt in Nederland wettelijk beschermd. Op de Nederlandse Rode lijst van planten staat de soort als zeer zeldzaam maar stabiel of toegenomen.

De 10-45 cm hoge, vaste plant heeft leerachtige, groene tot 10 cm lange bladen. De naam is afgeleid van de wijze waarop de bladen geformeerd zijn: de bladen staan paarsgewijs tegenoverstaand, waarbij elk paar kruisgewijs op het vorige paar staat. De klokv... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Wilde Marjolein

Wilde Marjolein

(Origanum vulgare)

Rode lijst

De wilde marjolein (Origanum vulgare) is een vaste plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Wilde marjolein staat in supermarkten en tuincentra beter bekend als oregano, maar wordt ook wel eens palingkruid genoemd. De soort is een in Nederland en België wettelijk beschermde plant, maar staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend en stabiel of toegenomen.