Flora

Fauna

Rode lijst

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ecologisch Management Systeem | Akkerdistel

Akkerdistel

(Cirsium arvense)

De Akkerdistel (Cirsium arvense) is de in Nederland meest voorkomende distel.

vrucht van AkkerdistelHet is een stekelige plant die bloeit van juni tot eind september met vijf tot zes bloemhoofdjes op lange bloemstelen. De kleur van de geurende bloemen is paars, maar er komen soms ook planten voor met witte bloemen. De vruchtjes zijn aan de top voorzien van geveerd vruchtpluis (distelpluis), dat een overblijfsel van de kelk is. De bladstekels zijn ongeveer 5 mm lang en zeer scherp.
De Akkerd... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Akkerhoornbloem

Akkerhoornbloem

(Cerastium arvense)

De Akkerhoornbloem (Cerastium arvense) is een vaste plant uit de familie van de anjers. De bloei is van april tot augustus. De plant is familie van onder andere de Alpenhoornbloem die in subarctische gebieden en de Alpen te zien is.

De plant kan gevonden worden in duinen en op akkers, op droge zandige grond, vaak tussen het gras.

De hoogte varieert van 5 tot 25 cm, onder gunstige omstandigheden tot 40 cm. Naast een bloeiende opstijgende stengel zijn er meerdere niet bloeiende spruiten lang... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Akkerkers

Akkerkers

(Rorripa sylvestris)

De Akkerkers (Rorippa sylvestris) is een plant in het geslacht waterkers. In Midden-Europa is het een van de meestvoorkomende kruisbloemigen.

Beschrijving
De Akkerkers is een meerjarige kruidachtige plant die 20 tot 60 cm hoog wordt. 's winters overwintert ze met een bladrozet, met dunne ondergrondse uitlopers.

De stengel groeit rechtop, vertakt en kaal of zwak en kort behaard.

De bladeren zijn gesteeld, en niet stengelomvattend. De bladeren zijn niet geoord.

De kelkbladeren zijn 2 ... [meer]

 

Akkermelkdistel

(Sonchus arvensis)

Ecologisch Management Systeem | Akkermelkdistel

Akkermelkdistel

(Sonchus arvensis)

De akkermelkdistel (Sonchus arvensis) is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). Deze soort groeit voornamelijk op bouw- en grasland, maar komt ook voor in de duinen. De holle stengel bevat melksap en heeft bovenaan kleverige haartjes. De akkermelkdistel wordt 30 tot 150 cm hoog. De bladeren zijn onbehaard en hebben een blauwgroene kleur.

De bloem is goudgeel van kleur. Er zijn enkel lintbloemen aanwezig. Het hoofdje heeft een doorsnede van 4 à 5 cm. Het onwindsel is voorzien van... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Akkervergeet-mij-nietje

Akkervergeet-mij-nietje

(Myosotis arvensis)

Het Akkervergeet-mij-nietje is een in België en Nederland algemeen voorkomend tot 60 cm hoog plantje in de familie der ruwbladigen. Het werd vroeger Middelst vergeet-mij-nietje genoemd.

De vertakte stengels hebben vaak aan de onderzijde een bladrozet. De langwerpig / ovaalvormige bladeren zijn langs de rand iets golvend en aan het eind spits. Stengel, bladen en kelkbladen zijn behaard. De bloemen zijn 2-5 mm groot, en helder lichtblauw. Ze staan in kleine groepjes dicht bij elkaar. De vrucht... [meer]

 

Akkerwinde

(Convolvulus arvensis)

Ecologisch Management Systeem | Amandelwilg

Amandelwilg

(Salix Triandra)

De amandelwilg (Salix triandra) is een plant, die behoort tot de wilgenfamilie (Salicaceae). De struik kan goed tegen overstromingen. De amandelwilg komt voor in Eurazië.
De struik wordt 1,5-4 m hoog. De olijfgroene tot roodbruine, afbladderende bast van de twijgen is glad en breekt niet makkelijk af. Daaronder is de stam kaneelkleurig. De jonge, kale twijgen zijn geelgoen tot bruinachtig. De verspreid staande, 6-10 cm lange, lancetvormige bladeren zijn van onderen kaal en blauwgrijs van kleur... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Amberboom

Amberboom

(Liquidambar styraciflua)

De amberboom (Liquidambar styraciflua) is een uitheemse loofboom die van oorsprong voorkomt in het oosten van Noord-Amerika. De amberboom wordt als sierboom sinds 1688 aangeplant in Europa. Er zijn enkele cultivars.

De naam van de boom houdt verband met de hars die zich in de bast bevindt. Verder onderscheidt de amberboom zich door haar bolvormige vruchthoofdjes.

Beschrijving
De amberboom kan tot 45 m hoog worden, maar wordt in Nederland niet hoger dan 10 tot 20 m. De jonge boom heeft een... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Avondkoekoeksbloem

Avondkoekoeksbloem

(Silene latifolia Alba)

De avondkoekoeksbloem (Silene latifolia subsp. alba, syn. Melandrium album) is een tot 1 meter hoge, eenjarige tot overblijvende, algemene plant, ze dankt haar naam aan haar bloemen, die 's avonds open staan. Ze wordt soms als een hybride tussen de dagkoekoeksbloem en de nachtkoekoeksbloem beschouwd.

Haar bloemen hebben 5 witte, diep ingesneden kroonbladen. De bloemen verspreiden 's avonds een zwakke geur. De bloeiperiode is van mei tot oktober. De vrucht is een met tanden openspringende doos... [meer]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ecologisch Management Systeem | Aalscholver

Aalscholver

(Phalacrocorax carbo)

De aalscholver ook wel scholver, scholverd of schollevaar genoemd is een tamelijk grote en opvallende vogel. Hij is vrijwel geheel zwart behalve een opvallende witte vlek op zijn dijen en witte kin en wangen. Het gezicht is naakt en fel gekleurd, de snavel lang en voorzien van een haakvormige punt, de voeten hebben zwemvliezen tussen alle vier tenen. Hij wordt 50 tot 90 cm groot.

Ecologisch Management Systeem | Baars

Baars

(Perca fluviatilis)

De baars (Perca fluviatilis) is een vis die in de Benelux inheems voorkomt.

De baars kan tot 55 cm lang en 2,5 kg zwaar worden. Hij kan 6 jaar oud worden. Verwanten van deze soort zijn onder andere de snoekbaars en de pos.

De baars leeft verspreid over bijna heel Europa en Noord-Azi�, in meren, plassen, moerasland, rivieren en brak water. De vissen paaien van maart tot juni in zeer ondiep water; zij leggen soms wel 200.000 eieren in lange linten. De jonge roofvis zwemt vaak in scholen... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Bergeend

Bergeend

(Tadorna tadorna)

De bergeend is een grote eend, maar duidelijk kleiner dan een gans. Het verenkleed is bont gekleurd en bij het mannetje en het vrouwtje identiek. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door een knobbel op de snavel.

Het voedsel van de bergeend bestaat voornamelijk uit kleine, ongewervelde dieren, zoals slakken, wormen, schelpdieren, kleine kreeftachtigen en insecten. Door met de poten trappende bewegingen te maken in ondiep water, jaagt de bergeend prooien.

De bergeend is een ... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Blankvoorn

Blankvoorn

(Leuciscus rutilus)

De blankvoorn (Leuciscus rutilus) is zeer algemeen en leeft in heel Europa ten noorden van Pyrenee�n en Alpen, maar niet in Schotland en Ierland; hij komt ook voor in grote delen van W.-Azië. De vis leeft vooral in meren met veel planten, maar ook wel in stromend water en zelfs in brak water. Hij leeft in scholen en eet slakken, tweekleppigen, kreeftachtigen, insectenlarven en plantaardig voedsel. De paaitijd is april en mei en het aantal eieren kan 100.000 bedragen; deze kleven aan sten... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Blauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

(Circus cyaneus)

Rode lijst

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren: (jonge) konijnen en muizen. Maar ook kleine vogels worden regelmatig verschalkt. Blauwe kiekendieven worden vaak gezien op gemaaide hooilanden, waar ze m... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Blauwe Reiger

Blauwe Reiger

(Ardea cinerea)

De blauwe reiger (Ardea cinerea) is in Nederland het bekendste en meest voorkomende lid van de reigerfamilie. De vogelsoort komt voor in de gematigde streken van Europa en Azië

Op zijn lange poten stapt hij voorzichtig door ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en door weilanden; hij wordt vliegend gezien langs grachten en bij meren; en zijn broedkolonies bevinden zich midden in de stad in hoge bomen of juist in volstrekt afgelegen bospercelen. De blauwe reiger is ook regelmatig e... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

(Hirundo rustica)

Rode lijst

De boerenzwaluw (Hirundo rustica) is een kleine trekvogel. Boerenzwaluwen trekken gedurende de lente noordwaarts naar hun broedgebieden in Europa, tot nabij de arctische cirkel. Zijn sierlijke snelle vlucht is bij ons gedurende de hele zomer te zien. Zijn lange vleugels en zijn slanke lijf maken hem zeer geschikt om in de lucht achter insecten aan te jagen. Dan is zijn glanzende metaalblauwe verendek goed zichtbaar en vallen ook zijn uitstekende buitenste staartpennen meestal wel in het oog.

... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Bontbekplevier

Bontbekplevier

(Charadrius hiaticula)

Rode lijst

De bontbekplevier (Charadrius hiaticula) is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae).

In Nederland en België kunnen bontbekplevieren het hele jaar door gezien worden. Als broedvogels zijn ze schaars, als trekvoegels komen ze in vrij grote aantallen voor, vooral langs de kust tijdens de najaarstrek in de nazomer en herfst (augsutus september) en de voorjaarstrek (april-mei). Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst.

Status in Nederland en België
... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Boomvalk

Boomvalk

(Falco subbuteo)

Rode lijst

Volwassen beesten zijn van boven leikleurig met een witte keel. Van dichtbij kunnen de kastanjebruine broek en onderstaart worden waargenomen. Mannetje en vrouwtje zien er gelijk uit, juvenielen zijn over het algemeen veel bruiner van kleur. Het is een elegante roofvogel, die er met zijn langgepunte vleugels uit ziet als een grote gierzwaluw.

Boomvalken nemen de oude nesten in gebruik van kraaien en andere vogels en leggen twee tot vier eieren.

De boomvalk jaagt op grote insecten zoals lib... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Bosmuis

Bosmuis

(Apodemus sylvaticus)

Kenmerken:
De rug is donkerbruin, de flanken geelbruin en de buik zilverachtig grijs van kleur. Er is geen duidelijke grens tussen de zijden. Jonge dieren zijn grijsbruin op de rug en donkergrijs tot wit op de buik. De staart is donker van boven en licht van onder. Over de staart lopen 130 tot 180 ringen. Vaak heeft de bosmuis een gele borstvlek. Over de nek loopt een kleine gele band, kleiner dan die van de grotere geelhalsbosmuis. De oren, ogen en achterpoten zijn groot, groter dan die van de... [meer]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ecologisch Management Systeem | Blauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

(Circus cyaneus)

Rode lijst

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren: (jonge) konijnen en muizen. Maar ook kleine vogels worden regelmatig verschalkt. Blauwe kiekendieven worden vaak gezien op gemaaide hooilanden, waar ze m... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

(Hirundo rustica)

Rode lijst

De boerenzwaluw (Hirundo rustica) is een kleine trekvogel. Boerenzwaluwen trekken gedurende de lente noordwaarts naar hun broedgebieden in Europa, tot nabij de arctische cirkel. Zijn sierlijke snelle vlucht is bij ons gedurende de hele zomer te zien. Zijn lange vleugels en zijn slanke lijf maken hem zeer geschikt om in de lucht achter insecten aan te jagen. Dan is zijn glanzende metaalblauwe verendek goed zichtbaar en vallen ook zijn uitstekende buitenste staartpennen meestal wel in het oog.

... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Bontbekplevier

Bontbekplevier

(Charadrius hiaticula)

Rode lijst

De bontbekplevier (Charadrius hiaticula) is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae).

In Nederland en België kunnen bontbekplevieren het hele jaar door gezien worden. Als broedvogels zijn ze schaars, als trekvoegels komen ze in vrij grote aantallen voor, vooral langs de kust tijdens de najaarstrek in de nazomer en herfst (augsutus september) en de voorjaarstrek (april-mei). Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst.

Status in Nederland en België
... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Boomvalk

Boomvalk

(Falco subbuteo)

Rode lijst

Volwassen beesten zijn van boven leikleurig met een witte keel. Van dichtbij kunnen de kastanjebruine broek en onderstaart worden waargenomen. Mannetje en vrouwtje zien er gelijk uit, juvenielen zijn over het algemeen veel bruiner van kleur. Het is een elegante roofvogel, die er met zijn langgepunte vleugels uit ziet als een grote gierzwaluw.

Boomvalken nemen de oude nesten in gebruik van kraaien en andere vogels en leggen twee tot vier eieren.

De boomvalk jaagt op grote insecten zoals lib... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Draadzegge

Draadzegge

(Carex Lasiocarpa)

Rode lijst

De draadzegge (Carex lasiocarpa) is een vaste plant uit de cypergrassenfamilie (Cyperaceae). De plant komt van nature voor op het Noordelijk halfrond. De plant staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als vrij zeldzaam en matig afgenomen.
De plant wordt 30-100 cm hoog, vormt lange, kruipende en vertakte wortelstokken met uitlopers en heeft stomp driekantige tot bijna ronde stengels. De tot 2 mm brede bladeren zijn vaak sterk ingerold. De bladscheden hebben opvallende dwarsnerven. De onder... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Hangende zegge

Hangende zegge

(Carex Pendula)

Rode lijst

De hangende zegge (Carex pendula) is een vaste plant uit de cypergrassenfamilie (Cyperaceae). De plant komt van nature voor in Eurazië en Noord-Afrika. De plant staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeer zeldzaam en stabiel of toegenomen. De plant wordt ook als sierplant toegepast.
De plant wordt 50-150 cm hoog en heeft korte, ondergronds wortelstokken (rizomen). De driekantige stengel is in het midden 2-3 mm breed. De donkergroene, leerachtige bladeren zijn 1-1,5 cm breed.
Hangend... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Huismus

Huismus

(Passer domesticus)

Rode lijst

Ooit was de huismus, ook wel stadsmus genoemd, de vogel die in de Benelux wellicht eeuwenlang het meest voorkwam. Dat is niet meer zo. We bouwen en isoleren tegenwoordig huizen op zo'n manier dat de huismus geen gelegenheid meer heeft om een nestje te bouwen. De aantallen huismussen zijn daarom behoorlijk teruggelopen. En dat is in België en Engeland al niet anders. In Engeland staat het diertje daarom zelfs op de lijst van bedreigde diersoorten. Het mannetje is wat sterker getekend dan het vro... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Kramsvogel

Kramsvogel

(Turdus Pilaris)

Rode lijst

De kramsvogel is in Nederland vooral in de winter te zien. Hoewel de soort wel broedt in het zuiden en oosten van het land zijn de aantallen in het voorjaar erg laag. In najaar en winter is het 'tsjak-tsjak-tsjak' van de kramsvogel zeer regelmatig te horen: wie het geluid eenmaal kent, hoort het overal. Dan blijken kramsvogels opeens een stuk meer voor te komen dan daarvoor vermoed werd. Meestal leven kramsvogels erg teruggetrokken. In goede broedgebieden kunnen ware kramsvogelkolonies voorkomen... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Patrijs

Patrijs

(Perdix perdix)

Rode lijst

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. In Nederland komt de soort verspreid voor. Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insekten en ander... [meer]

Ecologisch Management Systeem | Purperreiger

Purperreiger

(Ardea purpurea)

Rode lijst

Vrij schaarse kolonievogel. Kleiner dan de blauwe reiger. Nestelt in moerassiger struikgewas.
De Purperreiger is een grote vogel, 78-97 cm in lengte met een stahoogte van 70 tot 94 cm en een 120-152 cm spanwijdte.
Het is een slanke vogel voor zijn grootte met een gewicht van slechts 0,5-1,35 kg. Hij is iets kleiner dan de Reiger, en kan worden onderscheiden door de donkere roodbruine veren, en bij volwassenen, donkergrijze rug.
hij heeft een smallere gele snavel, die helderder is dan de broede... [meer]